Преглед

на сервиси кои ги нудиме

- Дизајн на ИТ и Телекомуникациони системи - Доколку имате потреба Вашиот систем да постане официјализиран
од релевантни институции, може да обезбедиме комплетно водење за Вашата документација.

Може да обезбедиме можност за дизајн на делот за телекомуникации, да посредуваме во избор на компанија
за целосен дизајн и административно процесирање додека Вашиот систем е формализиран (или логички дел од Вашиот систем).

Можеме да осигураме дека дизајнот на Вашиот систем
ќе биде направен во согласност со Вашите потреби и планови, вклучувајќи ги сите релевантни технички стандарди поврзани и да Ви понудиме насоки за имплементација, оптимизација и одржување на Вашиот систем во иднина, давајќи до знаење на ризиците кои може да се појават при изградбата на системот или потоа.