Преглед

на сервиси кои ги нудиме

Центриум Теч ЛТД нуди сервиси кои можат да бидат од корист за Вашата компанија. Основните сервиси што ги нудиме се:

- Проект дизајн - Можеме да Ви понудиме поддршка за ИТ и Телекомуникациски технички делови од дизајнот за Вашите планирани системи, делови од систем, инфраструктура и/или опрема. 

- Проектен менаџмент - Избор на опрема, подготовка на проект планови, поставување на технички делови од бизнис план, како и поддршка до имплементација и обезбедување на правилно функционирање на изграден систем.

- Давање совети во насока на функционирање на систем. - Ако имате постоен ИТ или Телекомуникациски систем, кој е функционален и сакате да знаете дали има потреба од надградба, повикајте не. Нашите совети и анализи ќе заштедат дел од Вашиот планиран буџет и ќе бидете осигурени дека сте го направиле вистинското решение со реализација на надградбата.

- Планови и анализи - Спремни сме да Ве обезбедиме со планови на краток и планови на долг рок и поврзани анализи, кои ќе ја водат Вашата компанија напред.

- Техничка подршка за имплементирање или одржување на ИТ или Телекомуникациски систем - Подгответе ги Вашите вработени професионално да ги одржуваат и мониторираат системите кои ги користите. Истотака доколку имате потреба од сервиси за елаборација на техничка документација за одредени системи, повикајте не.